fbpx

FYSIOTERAPI

Autoriserede og specialiserede fysioterapeuter i Randers…

Det er din garanti for et effektivt behandlingsforløb!

BOOK TID

Fysioterapeutisk intervention og behandling 

Hvad er fysioterapi

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle smertetilstande og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Det kan være muskler, led, nervesystemet, kredsløbet eller vejrtrækning. Vores fysioterapeuter arbejder ud fra den filosofi, at mennesket fungerer som en helhed og bør forstås som sådan for at hjælpes på bedste vis.

Den fysioterapeutiske behandling bygger på en grundig dialog og undersøgelse for at klarlægge årsagen til problemets opståen. Foruden det biomekaniske perspektiv, undersøges også hvordan de psykosociale aspekter kan påvirke dit problem. Efter undersøgelsen lægges der en tydelig og grundig plan for behandlingsforløbet, og hvordan det bedst tilpasses den enkeltes hverdag. 

Rådgivning og vejledning prioriteres højt for at sikre den bedste forståelse af problemet. Ikke alle smertetilstande kan fjernes helt eller vil i perioder blusse mere op. Gennem en grundig forståelse af problemet og via vejledning sikrer vi at den enkelte har de rigtige redskaber til smertehåndtering. 

“Hver klient mødes i øjenhøjde, og med en dybere udredning og forståelse for den enkeltes problematik planlægges i samarbejde en strategi for at nå i mål.

Randers Osteopati

typiske problematikker vi ser 

Hvad behandler en fysioterapeut

En fysioterapeut behandler primært funktionelle begrænsniger og smertetilstande i bevægeapparatet som f.eks:

 • Nakkesmerter (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, discus protrusion, prolaps, stenose etc.)
 • Hovedpine
 • Smerter mellem skulderbladene
 • (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, discus protrusion, prolaps, stenose etc.)
 • Lændesmerter (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, ischias, discus protrusion, prolaps, stenose etc.)
 • Sportsskader/idrætsskader (overuse, overload, akut)
 • Knæsmerter (springerknæ, menisk, korsbånd, instabilitet, løberknæ, “Schlatter-knæ”, sporing af knæskal etc.)
 • Snurrende fornemmelse i fingre
 • Bækkensmerter (bækkenløshed, instabilitet, nedsunken bækkenbund etc.)
 • Skuldersmerter (subacromiel smertesyndrom/impingement, frossen skulder, instabilitet, overbelastning (fx “musearm”), hævet slimsæk etc.)
 • Målrettet/specifik genoptræning efter skader eller efter operation (korsbånd (ACL/PCL), sidestabiliserende ligamenter (MCL/LCL), menisk, subacromiel smertesyndrom/impingement syndrom, THA, TKA, FAI etc.
 • Fod (platfod, nedsunken forfod, skæv tå, hælspore, betændelse i svangsene etc.)
 • Hofte (springerhofte, FAI, hoftedysplasi etc.)

Fysioterapeutisk intervention og behandling

 

Hvordan foregår en fysioterapeutisk behandling

Når du besøger en af klinikkens fysioterapeuter første gang, vil fysioterapeuten tage en dybdegående samtale med dig for at afklare og spore sig ind på årsagen til din problemstilling. Der vil være en fysioterapeutisk undersøgelse med relevante test og i vil løbende gennemgå resultaterne af undersøgelserne. Herefter vil fysioterapeuten behandle problemet med de redskaber som findes relevant for din problemstilling. 

Efterfølgende snakker i resultatet af behandlingen igennem og der skabes i samarbejde en behandlingsplan for det videre forløb. Planen kan involvere hjemmeøvelser, superviseret træning, supplerende behandlinger og redskaber som giver “hjælp-til-selvhjælp” for på den måde at styrke klientens egen evne til at håndtere den aktuelle problemstilling i “nuet” og fremadrettet.

Behandlingen bliver fortløbende individuelt tilpasset den pågældende konsultation – altid med udgangspunkt i klientens aktuelle funktionsniveau.
Der anvendes en stor variation af teknikker for at opnå de bedste resultater, og disse kunne bl.a. omfatte mobilisering af led og muskler, ledfrigørende teknikker, udspænding (MET), triggerpunkter, akupunktur, tape og meget mere. 

Her på klinikken er vi meget bevidste om, at manuel behandling eller anden interventionsform, aldrig kan stå alene og at der opnås bedste effekt ved at kombinere f.eks. manuel behandling, rådgivning omkring skadeshåndtering og forebyggelse heraf med specifikt tilpassede øvelser til den pågældende problematik. 

Det overordnede mål på klinikken er at give hver enkelt klient en dybere indsigt i deres egen situation for på den måde at skabe en bedre smertehåndtering af såvel akutte samt kroniske smerter. Dette foregår via faglig relevant information omkring anatomi, fysiologi i kombination med manuel behandling i og omkring problemområdet for at fremme helingsprocessen samt for at skabe bedre kropsbevidsthed og forståelse for skadens oprindelse. 

Vi er af den overbevisning at øget livskvalitet sker gennem kombinationen af manuel behandling, forståelse af eget skadesforløb samt redskaber og strategier til administration og håndtering af klientens specifikke problematik.

ønsker du kvalitet i behandlingen

 

Autoriseret, specialiseret fysioterapi hos Randers Osteopati

Kontakt klinikken allerede i dag

Michael Kristensen

KLINIKEJER

Autoriseret Osteopat D.O. M.R.O.DK & Fysioterapeut B.Sc.

KONTAKT

Mail: info@randersosteopati.com
Tlf: +4560641984

Jakob Enevoldsen

Autoriseret Fysioterapeut B.Sc. & Osteopat D.O. stud. på 2. år.

KONTAKT

Mail: jakob@randersosteopati.com
Tlf: +4528418994