fbpx

OSTEOPATI

Mennesket skal ALTID mødes, forstås og behandles som en helhed!

 På klinikken er vi autoriserede og registrerede medlemmer af Danske Osteopater – det er din tryghed for at være i de bedste hænder!

BOOK TID

Autoriseret osteopati i Randers – med tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Hvad er osteopati

Osteopatien blev grundlagt i 1872 af den amerikanske læge, Andrew Taylor Still, som udviklede sit eget behandlingssystem baseret på kroppens struktur og funktion og dennes egen naturlige helbredelsesevne.

I august 2018 blev osteopatien i Danmark en autoriseret profession på samme linje som fysioterapi og kiropraktik. Behandlingen er baseret på et solidt fundament af sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, fysiologi, embryologi, neurologi, patologi og biomekanik.

Osteopatien tager udgangspunkt i mennesket som en helhed, hvor der tages specielt hensyn til 3 overordnede systemer i kroppen:

 • Det muskuloskeletale system (muskler, knogler, ligamenter, bindevæv, sener etc.)
 • Det viscerale system (hjerte, lunger, mave, lever, tarme, arterier, vener, lymfe.)
 • Det kranio-sakrale system (kranieknogler, kranienerver, hjernehinderne, kæbe, mund, øre samt kors- og haleben.

De tre systemer er indbyrdes afhængige af hinanden, og kan dermed også påvirke hinanden.

En ubalance i ét af systemerne kan have indvirkning på et andet, så kroppens naturlige funktion påvirkes i negativ retning og ikke fungere optimalt. Resultatet af dette kan komme til udtryk i form af refererende symptomer i eller omkring nakken, kæben, skulder/albue/hånd, rygsmerter, bækken, hofte/knæ/fod eller i forma af hovedpine, svimmelhed, fordøjelsesproblemer, træthed etc.

Hos Randers Osteopati erkender vi, at manuel behandling ikke kan stå alene i en behandlingsproces, hvorfor vi altid støtter os til den “bio-psyko-sociale model” i relation til behandlingsprocessen samt supplement af relevante øvelser til selvhjælp. Denne tilgang er med til at skabe en bedre smertehåndtering for den pågældende klient, både når der opstår akutte problemer, men også forebyggende på længere sigt.

 

“Mennesket skal ALTID mødes, forstås og behandles som en helhed.”
Michael Kristensen, klinikejer

Filosofien bag osteopati

Osteopatien tager udgangspunkt i 3 overordnede grundprincipper

Kroppen er en helhed
Andrew Taylor Still, grundlæggeren, definerede bl.a. osteopatien ved følgende citat:

“It is anatomy first, last and all the time!”

Kroppen er styret af vores centralnervesystem og funktionerne reguleres bl.a. via sympatisk innervation fra rygmarven, det autonome nervesystem (sympaticus og parasympaticus) og det neuroendokrine system. Alle kropssystemerne reguleres på tværs af alle vævsstrukturer i hele kroppen på en yderst velorkestreret manér. Opstår en dysfunktion i ét system, nedreguleres den naturlige funktion i det påvirkede væv, hvilket ultimativt kan give mislyde i kroppens andre indbyrdes afhængige systemer. Et klassisk eksempel kan være “stress” (uanset udløsende faktor), som indledningsvist registreres i CNS, som hernæst regulerer øget sympatisk niveau (arousal). Dette er en ganske normalt proces, men fastholdes et opreguleret sympatisk niveau over længere tid, så nedreguleres det parasympatiske system over tid, hvilket ultimativt kan medføre dysfunktioner i mavetarmkanalen, mavesmerter oppustethed, træthed etc.

Struktur og funktion er indbyrdes gensidige
Alle vævsstrukturer har en ufravigelig anatomisk funktion. Hvis denne kompromitteres på den ene eller anden måde som følge af fx slidtage eller uheld, vil funktionen af den pågældende struktur ændres. Et klassisk eksempel kan være en funktionelt betinget platfod, som pga. mangel på dynamik og bevægelse ifm. fysisk aktivitet vil skabe optimale funktioner i hhv. knæ, hofte, bækken og lænd.

Kroppen har selvhelende egenskaber
Kroppens 100 trillioner celler søger konstant “homeostase” (balance), men fordi den i vores hverdag udsættes for diverse forskellige belastninger som følge af den enkeltes livsstil (fysisk, mentalt, kostrelateret), så er der behov for, at den kan adaptere og tilpasse sig. De løbende adaptioner og tilpasninger i kroppens systemer kalder vi for “allostase”. Når kroppen har være igennem en “alostatisk fase” formår den under de rette forudsætninger igen at autoregulere og genoprette “homeostase” (balance) igen.

Fokus i en osteopatisk behandling

Hvad gør en osteopatisk behandling

En osteopatisk behandling vil have fokus på at forbedre eller fjerne evt. restriktioner i et eller flere af de påvirkede systemer i kroppen (led, muskler, organer, nerver), så generel bevægelse, kvalitet og funktion forbedres.

Behandlingen faciliterer og stimulerer kredsløbet og drænagen i det involverede område, hvilket fremmer helingsprocessen ved at påvirke nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer.

Nervernes funktion til området optimeres ligeledes bl.a. ved korrektion (frigørelse) af led, hvor nerven og dennes blodforsyning muligvis har siddet i klemme eller fået tryk.

Hvilke behandlingsteknikker gør osteopaten brug af

Hvordan arbejder en osteopat

Osteopatens vigtigste redskaber til både undersøgelse og behandling er hænderne, og der vil i forbindelse med en konsultation blive anvendt specifikke osteopatiske manuelle teknikker, klassiske ortopædiske test og neurologiske test til at stille en diagnose.

Osteopaten har en bred vifte af behandlingsteknikker som fx:

 • Artikulation (ledmobilisering)
 • MET (Muskel-Energi-Teknik) (“hold/slip”)
 • HVLAT (High Velocity Low Amplitude) (ledmanipulation)
 • Funktionelle-, fascielle-, muskelhindeteknikker (bindevævsteknikker)
 • Kranio-Sakrale teknikker (blide teknikker)
 • Organteknikker 

Teknikkerne tilpasses det enkelte menneske på baggrund af en udførlig klinisk og strukturel undersøgelse, som naturligvis tager afsæt i en grundig sygehistorie. Dette gør det muligt for osteopaten at behandle alle aldersgrupper på en sikker og effektiv måde, uanset om problemet er akut eller kronisk. Osteopaten vil altid sørge for at inddrage patienten aktivt i behandlingen, så patientens kropsbevidsthed øges – dette skaber indsigt i problemet for klienten og hjælper med smertehåndtering på kort og lang sigt.

Hvilke diagnoser ser en osteopat i klinikken

Hvad behandler en osteopat

 • Nakkesmerter (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, discus protrusion, prolaps, stenose etc.) 
 • Hovedpine / migræne
 • Piskesmæld (WAD – Whiplash Associated Disorder)
 • Torticollis
 • Smerter mellem skulderbladene (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, discus protrusion, prolaps, stenose etc.) 
 • Lændesmerter (fx som følge af alm. muskulære spændinger AKUT eller kronisk, ischias, discus protrusion, prolaps, stenose etc.)
 • Bækkensmerter (bækkenløshed, instabilitet, nedsunken bækkenbund/blære, menstruationssmerter, underlivssmerter, smerter i halebenet etc.)
 • Sportsskader/idrætsskader (overuse, overload, akut)
 • Knæsmerter (springerknæ, menisk, korsbånd, instabilitet, løberknæ, “Schlatter-knæ”, sporing af knæskal etc.)
 • Kraniet (kranio-sakral terapi / kraniel osteopati)
 • Kæbe, mund, øre problemer (klik/pop fra kæbe, propper i ørene, bi- eller pandehulebetændelse, mellemørebetændelse, susen for ørene, trigeminus smerter, 
 • Luftvejsproblemer som fx Astma / bronkitis / KOL (mhp. bedring/optimering af fysiske og biomekaniske følgevirkninger i relation hertil)
 • Artrose (slidgigt)
 • Målrettet/specifik genoptræning efter skader eller efter operation (korsbånd (ACL/PCL), sidestabiliserende ligamenter (MCL/LCL), menisk, subacromiel smertesyndrom/impingement syndrom, THA, TKA, FAI etc. 
 • Skuldersmerter (subacromiel smertesyndrom/impingement, frossen skulder, instabilitet, overbelastning (fx “musearm”), hævet slimsæk etc.)
 • Håndsmerter (Karpal tunnel syndrom, seneskedehindebetændelse, ulnar tunnel syndrom, kuskefingre, springfinger, etc.
 • Albuesmerter (“musearm / overbrug”, tennisalbue, golfalbue, pronator teres syndrom, slidgigt, etc.) 
 • Hofte (springerhofte, FAI, hoftedysplasi etc.)
 • Fod (achillessenebetændelse, hælspore, betændelse i svangsenen (fascitis plantaris), platfod, hallus valgus / hallux rigidus (skæv/stiv storetå), nedsunken forfod, etc.)
 • Fordøjelsesproblemer generelt (herunder fx reflux (sure opstød), irritabel tyktarm, Crohn’s, Collitis, etc.)
 • Baby- og børnebehandling (skævt barnehoved, colic, forstoppelse, sure opstød etc.)

osteopatuddannelse i danmark

Hvordan bliver man osteopat i Danmark

I Europa studeres osteopati på individuelle skoler. Der findes ingen etablerede skoler i Danmark, så hvis man ønsker at studere til osteopat, skal man til udlandet for at finde en skole. Der findes både skoler i England, Belgien, Italien og Sverige. Heriblandt har European School of Osteopathy eksisteret siden år 2014 og givet fysioterapeuter, kiropraktorer og læger muligheden for at studere osteopati i Danmark. Dette gøres således som et 4-årigt deltidsstudie, hvor den studerende læser op til hvert seminar, 10 fulde weekender (fredag-søndag fra 08-18:00) pr. år samt en uge i Maidstone i England med hhv. uddannelse på skolen, klinisk supervision på den tilhørende klinik og én eksamen pr. år, som skal gennemføres for at kunne fortsætte studiet. Uddannelsen er delvist funderet som et selvstudie, hvor der mellem studieweekenderne også studeres og arbejdes praktisk på klinikker med de lærte teknikker og betragtninger.

I andre europæiske lande er osteopati hovedsageligt et fag, hvor den studerende efter endt studentereksamen (eller tilsvarende) gennemgår et 4-6 årigt fuldtidsstudie.
I USA er uddannelsen til osteopat integreret i medicinstudiet. Når man studerer til læge, vælger man på et tidspunkt i studiet speciale, og en osteopatisk doktor (D.O.) er her således specialist i manuel behandling. Der findes i dag over 70.000 osteopater i USA, som både arbejder som praktiserende læger samt på hospitaler og uddannelsesinstitutioner.

Autorisation og fagforening 

Autoriseret og registreret medlem af Danske Osteopater

Hos Randers Osteopati er vi i øjeblikket én færdiguddannet og autoriseret osteopat, Michael Kristensen (klinikejer).

Herudover byder klinikken på en osteopatstuderende, Jakob Enevoldsen.
Jakob er autoriseret fysioterapeut og er på nuværende tidspunkt 3. års studerende hos European School of Osteopathy i Maidstone, England.

På klinikken er vi stolte medlemmer af “Danske Osteopater”, og de færdiguddannede, autoriserede osteopater bærer nu fra sidste kvartal af 2023 og fremadrettet titlen “M.D.O.”, som betyder “Medlem Danske Osteopater” – dette har tidligere heddet “M.R.O.DK” i forbindelse med overgangsordningen for autorisation af faget.

Titlen og medlemskabet af Danske Osteopater er din sikkerhed for at et højt fagligt niveau, sikkerhed og kvalitet i behandlingen.

Læs evt. mere på fagforeningens hjemmeside via linket herunder:

https://www.danskeosteopater.dk/

Hvis du ønsker kvalitet frem for kvantitet

Autoriseret Osteopati med høj faglighed

Kontakt klinikken allerede i dag

Michael Kristensen

KLINIKEJER

Autoriseret Osteopat, DO, M.D.O. & Fysioterapeut B.Sc.

KONTAKT

Mail: info@randersosteopati.com
Tlf: +4560641984

Jakob Enevoldsen

Autoriseret Fysioterapeut B.Sc. & Osteopat D.O. stud. på 3. år.

KONTAKT

Mail: jakob@randersosteopati.com
Tlf: +4528418994